Каква е разликата между битови отпадъци и строителни отпадъци?

Битови отпадъци и строителни отпадъци. Отпадък  – това е вещество, предмет или част от даден предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или дори е длъжен да се освободи и попада поне в една от категориите, изброени в Закона за управление на отпадъците.

Битови отпадъци и строителни отпадъци.

Стрителните отпадъци са отпадъци генериращи се от ремонтни дейности.

Строителни отпадъци са отпадъците от строителство и събаряне. В това число също така се включва и почва, изкопана от замърсени места. Тези отпадъци се идентифицират в група 17 от Списъка на отпадъците. Съгласно Наредба №2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците.

Битови са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората в техните домове. Към тях се приравняват и отпадъците, които по своя характер и състав са сравними с отпадъците от домакинствата. С изключение са производствени отпадъци и отпадъци от селското и горското стопанство.

Освен контейнери за извозване на тези видове отпадъци, нашите машини позволяват и транспортиране на различна техника като: видове малки багери, бобкати, електрокари и т.н. В случай, че имате нужда от преместване или докарване на такъв тип техника ни се обадете, ние ще се отзовем веднага!

Надяваме се статията да е била полезна за Вас и сте разбрали каква всъщност е разликата между битови отпадъци и строителни отпадъци. И също така, че освен контейнери за използване на такъв вид отпадъци, ние имаме машини. Тези машини позволяват и транспортирането на различни техники.  В случай, че имате някакви въпроси относно статията, очакваме да се свържете с нас.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *